Avís legal

La present pàgina Web es propietat de Solapart, S.L.U, C.I.F.: B-59.200.188, amb domicili al c/ Republica Dominicana, nº 1 - 1º, 08397 Pineda de Mar (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 22011, foli 0061, full B-30972

El contingut d'aquesta pàgina Web (incloent textos, codi font, disenys gràfics, imatges, …..) és propietat de Solapart, S.L.U. i dels seus proveidors i estan reconeguts nacional i internacionalment. L'accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de Solapart, S.L.U.

Solapart, S.L.U. es reserva el dret d'actualitzar, modificar, eliminar o realitzar qualsevol canvi que consideri oportú, en qualsevol moment, sense previ avís i de manera temporal o definitiva.

Aquesta pàgina Web pot contenir vincles o enllaços amb altres pàgines Web no controlades ni gestionades per Solapart, S.L.U. Aquests vincles o enllaços s'inclouen només a efectes de referència. Solapart, S.L.U. no exerceix cap control sobre aquestes pàgines Web i no és responsable del contingut de les mateixes.

Solapart, S.L.U. no es responsabilitza de cap dany o perjudici en el software o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés a aquesta pàgina Web.

We use cookies to ensure that we give you the best experience. If you continue using this website, we'll assume that you are happy about that.